کلاس و کنفرانس مجازی

با کیفیت بالا و پشتیبانی از HTML5

کلاس مجازی شخصی ( کوچک)


 
290,000Rial
ماهانه

ویژه دبیران برای تدریس خصوصی


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7


کلاس مجازی خصوصی متوسط


 
490,000Rial
ماهانه

ویژه دبیران برای تدریس خصوصی


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7


کلاس مجازی ویژه ( بزرگ )


 
990,000Rial
ماهانه

ویژه دبیران برای تدریس خصوصی


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7